Genel Politikamız

İşin kişilere uygun hale getirilmesi için, özellikle işyerlerinin tasarımında, iş ekipmanları, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen gösterilmesi,
Teknik gelişmelere uyum sağlanması,
Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikası,
Toplu koruma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi,
İşçilere uygun talimatların verilmesi.

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

İşyerinden gerekli nitelik, bilgi ve beceriye sahip bir veya birden fazla kişinin görevlendirilmesi,
Hizmet alınan kişi veya kuruluşlara, işçilerin sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilenmesi muhtemel faktörler hakkında bilgi verilmesi,
Yapılan işe uygun koruyucu iş elbiselerinin giyilmeden kesinlikle işe başlanılmaması.

Sağlık Gözetimi

İşçilerden işe girişlerinde sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu alınır,
Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince sağlık muayeneleri düzenli aralıklarla yapılır.

Risk Değerlendirilmesi

Risklerin önlenmesi,
Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi,
Risklerle kaynağında mücadele edilmesi.
 
 
 
 
 

Yolsan Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
by 2BOYUT